MrPhamXuanHung sống/làm việc theo phong cách tự do (lifestyle freedom)

Ước Mơ

Ước mơ của MrPhamXuanHung là Tự Do: Tự do tài chính, tự do thời gian, tự do địa lý, tự do phong cách sống

Read more »

Đam Mê

Đam mê của MrPhamXuanHung là kinh doanh, bán hàng, Marketing, tập luyện Yoga, hoạt động từ thiện, du lịch và tích cực chia sẻ giá trị sống đến cộng đồng…

Read more »

Mục Tiêu

Mục tiêu của MrPhamXuanHung: trở thành doanh nhân toàn cầu, doanh nhân tự do ở tuổi 35

Read more »
partners